top of page

Faaliyet Alanlarımız

Taş Evler

Doğayla uyumlu ve sürdürülebilir mimari anlayışıyla, estetik ve zevkli bir görünüm için en uygun yapı taşını, doğal taşların arasından seçer, hızlı ve etkili bir inşaa süreci sonrası hayalinizdeki evin ve bahçenin teslimini yaparız. Taş evler yüzlerce yıldır dünyanın hemen her coğrafyasında yapılagelmiş çok yaygın bir yapı türüdür. Taş ev yapım teknikleri bölgelere göre kendi içlerinde pek çok farklı özellik gösteriyor olsalar da son derece dayanıklı, güçlü ve sağlıklı yapılar olmaları taş evlerin özellikleri arasında öne çıkar.

Çelik Evler

Çelik konstrüksiyon yapıların kazandırdığı avantajlar içerisinde depreme karşı dayanıklılık, kolay monte edilebilirlik, hata payında düşüklük, tasarruf, yıldırım riskinin az olması ile ısı ve ses yalıtımı yer almaktadır. Aynı zamanda geleneksel sistemlere göre duvar kalınlıkları belli standartlarda olduğu için, dış cephe kaplamasında tasarruf, iç mekanda da %7-10 oranında alan kazanımı sağlama gibi özellikleri vardır. Diğer yapım sistemlerine göre daha hafiftir. Bu da yüksek deprem performansına sahip olması avantajını getirir.

Üst Yapı & Alt Yapı

Beş yüzden fazla resmi ve özel betonarme, çelik üst yapı projeleri, ve içme-kullanma suyu hatları, içme suyu depoları, kanalizasyon atık su hatları, pissu ve temizsu arıtma tesisleri, ve yol projelerini tamamlama tecrübesiyle üstyapı ve altyapı alanında hizmet vermekteyiz.

Enerji Santralleri

Rüzgar enerji santralleri, güneş enerji santralleri, enerji nakil hatları projelerindeki, yol yapım çalışmaları, gerekli hafriyatlar, inşaat hizmetleri, yer üstü ve yer altı enerji nakil hatlarında gerekli deneyim ve tecrübemiz ile hizmet vermekteyiz.

İnşaat Malzemeleri

Betonarme, çelik, ve taş yapılar için gerekli malzemelerin temini, nakliyesi, ve satış hizmetini yapmaktayız.

UZMANLIKLARIMIZ

Projelendirme Süreci

 • Tasarım ve projelendirme

 • İmalat Programı

 • Metraj ve Maliyet Hesabı

 • Ruhsat Süreci

İnşaat Süreci

 • Müteahhitlik Hizmeti

 • Proje Takibi

 • Kalite Kontrol

İnşaat Sonrası

 • İskan ve kullanım izni alma hizmetleri

 • Servis ve bakım hizmetleri

 • Onarım ve restorasyon hizmetleri

 • Facebook
 • Instagram
bottom of page